Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Монголын Адвентист Чуулган

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 245

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 245

Warning: strftime() [function.strftime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 250

Warning: strftime() [function.strftime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 250
Даваа Гараг, 15-09-2014
You are here: Эхлэл

Онцлох Сүм


Энэ долоо хоногийн онцлох сүм
Булган аймгийн "ИТГЭЛ" ДАС

Warning: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: strtotime() [function.strtotime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Түүний Мөрөөр

Warning: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 117

Warning: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 117

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 245

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 245

Warning: strftime() [function.strftime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 250

Warning: strftime() [function.strftime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 250
Мягмар Гараг, 10-03-2009 00:00
Түүний Мөрөөр“Түүний Мөрөөр” хэмээх энэхүү цуврал сурах бичиг нь урьд нэгэн цагт Есүс энэ дэлхий дээр Бурхантай хамт алхаж явсны адилаар Христэд итгэгчдийг Бурхантай улам  илүү ойртуулж, Түүнтэй зэрэгцэн алхаж сурахад нь чиглэгдсэн юм. Өөрөөр хэлбэл энэ товхимлыг Аврагчийнхаа алхаагаар алхаж сурахыг эрмэлзэж буй хүн бүхэнд зориулав.
Үнэхээр ч дэлхий дээрх бидний амьдрал хийгээд мөнхийн амьдралын гол зорилго бол Эзэний найз болж, Түүнтэй мөр зэрэгцэн алхаж сурах явдал мөн билээ. Эхлэл номын 3-р бүлэгт Бурхан өдрийн сэрүүнд Адам Ева хоёртой хамт байхыг хүсч тэднийг хайж байгаа тухай гардаг.
Эхлэл номын 5-р бүлэгт дэлхийгээс тэнгэрийн оронд хүргэгдсэн Енохын тухай гардаг. “Енох Эзэнтэй хамт явж байсан бөгөөд түүнийг Бурхан авч явсан тул тэр байсангүй” 24-р зүйл. Ноаг түүний гэр бүлийнх нь хамт Бурхан үерээс аварсан. Учир нь “Ноа зөв шударга, өөрийн үеийнхний дунд гэм зэмгүй хүн байв” (Эхлэл 6:9)
Ертөнцийн Эзэнд итгэгчдийн өвөг эцэг болсон Абрахам нь Бурхантай хамт алхаж Түүнтэй ярилцдаг байсан ба Эзэний анд болж чаджээ.
Шинэ Гэрээ номонд Есүс Эзэнтэй хамт алхахын тулд та нар “Миний дотор байгтун” хэмээн өгүүлсэн байдаг. “Миний дотор байгтун. Би ч та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй юм бол мөчир өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүйн адил хэрэв та нар Миний дотор байхгүй бол тийм байх болно” (Иохан 15:4).
Зөвт байдлыг сахигчдад Есүсийн өгөхөөр амласан нэг шагнал бол “тэд надтай хамт цагаан хувцастай алхах болно. Учир нь тэд зохистой хүмүүс мөн” гэж өгүүлсэн Илчлэлт номын 3:4-р зүйл юм. Харин энэ номын сүүлчийн нэг бүлэгт аврагдагч хүмүүсийн тухай “тэд бол Хургыг \Есүсийг\ хаашаа ч явсан дагадаг хүмүүс” хэмээн дүрсэлжээ. (Илчлэлт 14:4)
Есүс бол Эзэнтэй хэрхэн хамт алхахыг бидэнд заадаг агуу их үлгэрлэгч билээ. Тэрээр дэлхий дээрх амьдралынхаа бүхий л хугацаанд Синагогт очиж мөргөл залбирал байнга үйлдсэн (Лук 4:16). Мөн түүнчлэн Тэрээр өглөө эртлэн босож шавь нараа үлдээгээд Өөрөө ганцаархнаа анир чимээгүй газар очиж залбирал үйлддэг байсан (Марк 1:35).
Бид бүхэн Есүсийн амьдралдаа хийж үйлдэж байсныг өөрсдийн үлгэр дууриал болгон дагах ёстой. Бид Түүнтэй хамт алхаж, бидэнд яг Түүний адил Бурхантай хамт алхаж амьдрах хүч чадал хайрлах боломжийг Ариун Сүнсэнд олгох хэрэгтэй. “Түүний дотор оршдог гэж ярьдаг нэгэн Түүний хэрхэн явсанчлан өөрөө бас тийн явдаг байх ёстой” (1 Иохан 2:6).
Бид Есүсийн амьдралыг яг тэр чигээр нь хуулбарлах бус, харин итгэлээрээ Түүний амьдралыг өөрсдийнхөө амьдрал болгох учиртай буй за (Галат 2:20).
Хичээлийг судлах заавар
Дараах хичээлүүдийг уншиж судлах явцад өгүүлбэрийн ард бичигдсэн Библийн ишлэлүүдийг уншиж, илэрхийлсэн утга санааг нь бүрэн гүйцэд ойлгосон гэж үзвэл өгүүлбэрийн эхэнд буюу мөрийн зүүн талын хайрцагт  шалгах тэмдэг тавиарай.
Энэ сурах бичгийг багшийн удирдлага дор судлах зориулалттай эмхэтгэн гаргасан юм. Хэрвээ танд ямар нэг асуух зүйл гарвал уг сэдэв, өгүүлбэр зэргийнхээ дэргэд асуултын тэмдэг тавьж багшаасаа лавлан асуугаарай.
Хичээл тус бүрийн төгсгөлд тухайн хичээлээр ойлгож явсан үнэний баримтлал бүхий шийдвэрийн хэсэг бий. Хүснэгтэд тэмдэг тавихдаа та зөвхөн хүлээн зөвшөөрч байгаа тохиолдолд тавих бөгөөд зөвхөн хичээлээс сурсан гэсэн үүднээс биш Бурхан илчилсэн үнэнийг хүлээн зөвшөөрсөн гэдгээ батлахын тулд бөглөөрэй.

Хичээлийг та дараах холбоосоор орж татаж авна уу
Татаж Авах
 

Олон Уншсан


Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Сүүлд Нэмэгдсэн


Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Видео Мэдээ


Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/modules/mod_news_show_gk3/helper.php on line 170

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/modules/mod_news_show_gk3/helper.php on line 170

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/modules/mod_news_show_gk3/helper.php on line 312

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/modules/mod_news_show_gk3/helper.php on line 312

Магтан Дуу


Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/modules/mod_news_show_gk3/helper.php on line 170

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/modules/mod_news_show_gk3/helper.php on line 170

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/modules/mod_news_show_gk3/helper.php on line 312

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/modules/mod_news_show_gk3/helper.php on line 312

The Mongolia Mission Field (MMF) started their fourth group of 1000 Missionary Movement training on May 22, 2007. The group was comprised of young people from various places in ......

READMORE

Шинэ Мэдээ


Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/modules/mod_news_show_gk3/helper.php on line 170

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/modules/mod_news_show_gk3/helper.php on line 170

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/modules/mod_news_show_gk3/helper.php on line 312

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'GMT/0.0/no DST' instead in /home/mongorgo/public_html/modules/mod_news_show_gk3/helper.php on line 312

Дэлхийн сүмийн санхүүгийн тайлан

Adventist leaders stress follow-up in un...

1000 Missionary Movement in Mongolia

We are happy for your help in supporting...

Global Mission Project In Mongolia 2009

Глобал Миссион байгуу...

Эмэгтэйчүүдийн Дотно Яриа Семинар

Улаанбаатар Төв сүмий...

2009-10-05 Пастор Күн нутаг буцлаа.

Монголд Христийн сайн...

2009-10-24 Бүтээлийн Онолыг Онцлох Шаббат

Сүмийн удирдагчид, ах...

Нүүдэлчид: Тооллого Ном - Шинэ Хичээл

2009 оны 4-р улирлын Библ...

Шашны Эрх Чөлөөний Симпозиум

2009 оны 9 сарын 9 өдөр Ул...

Таны Нэр Мөнхөд Ариун - Магтан Дууны CD

Монголын Адвентист Чу...

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.